ZAINTERESOWANIE CZASEM

Trwające do dziś zainteresowanie czasem w klasie szkolnej rozpoczęło się od opublikowania przez Johna B. Carrolla (1963) artykułu, w którym przed­stawił swój model szkolnego uczenia się. W modelu tym uczenie się („po­ziom osiągnięć”) jest funkcją pięciu czynników. Trzy z nich odnoszą się do ucznia:Możliwości (czas niezbędny dla danego ucznia do opanowania danego materiału w optymalnych warunkach).Zdolność rozumienia treści i toku nauczania.Wytrwałość (czas wykorzystany, jaki uczeń przeznacza na uczenie się). Dwa mają charakter zewnętrzny:Jakość nauczania.Czas przydzielony (czas przeznaczony na uczenie się). Carroll wymienia trzy kategorie czasu: czas niezbędny, czas przydzielony i czas wykorzystany. Z czasem autor uzupełnił swój model i przedstawił dokładniejszy obraz funkcji czasu w procesie uczenia się .

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)