WYRAŻONE CELE

Cele wyrażone w ogólniejszej formie komunikują ogólny zamiar nauczyciela i nie są tak precyzyjne jak cele operacyjne.Taksonomie pomagają klasyfikować rzeczy i ukazywać związki między nimi. Najpopularniejsza z będących w użyciu — taksonomia Blooma — dzieli cele na trzy zasadnicze dziedziny: poznawczą, emocjonalną i psycho­ruchową.Momenty krytyczne w planowaniu to: dobór treści nauczania, dobór czynności, ustalenie porządku, kształtowanie ducha i spójności grupy.Schematy planu lekcji mogą być rozmaite, w zasadzie jednak dobry plan wymienia jasno sformułowane cele, sekwencję cznności uczenia się i środki kontroli uczenia się.Przy planowaniu zadań długoterminowych pomocne są tablice synchroni- styczne.Tablica czynność—treść jest narzędziem planistycznym ułatwiającym po­łączenie w nauczaniu celów, treści i oczekiwanych efektów uczenia się. Skuteczny nauczyciel umie przygotować poprawne pod względem formal­nym plany. Potrafi także dokonać w nich poprawek, jeśli okażą się nieod­powiednie lub nieefektywne.

 

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)