WAŻNA WŁAŚCIWOŚĆ

Podobnie przykładem zespołowego systemu nagród jest drużyna piłkarska, chociaż jako całość rywalizuje z inną drużyną”. Ważną właściwością struktury celu i struktury nagród jest to, że stanowią one rdzeń życia klasy i wpływają w znacznym stopniu zarówno na za­chowanie, jak i osiągnięcia uczniów. Niezależnie od poglądów nauczyciela na posługiwanie się nagrodami rzeczywistość jest dziś taka, że motywacja uczniów wiąże się z otrzymywaniem stopni. Doyle (1979) dowodzi, że zasad­niczą cechą życia klasy jest sposób, w jaki uczniowie angażują się w pracę nad materiałem nauczania i jak „zamieniają to, czego się nauczyli, na stop­nie”. Od tego, jak nauczyciele strukturyzują cele i nagrody, zależy, która kategoria celów jest osiągana i jak przebiega proces wymiany osiągnięć na oceny.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)