STRUKTURA ZDANIA DYDAKTYCZNEGO

Zaplanowane przez nauczyciela poznawcze i społeczne zadania oraz czyn­ności wyznaczają, co będą robić uczniowie. W tym miejscu przez zadanie dydaktyczne rozumiemy to, czego oczekuje się od uczniów, oraz wymagania poznawcze (przetwarzanie informacji) i społeczne, jakim mają oni sprostać, żeby wykonać zadanie. Czynności dydaktyczne ucznia to te, których wyko­nywanie można zaobserwować: uczestniczenie w dyskusji, wspólna praca w małych grupach, wykonywanie zadania indywidualnego, słuchanie wy­kładu td. Zadania dydaktyczne nie tylko wpływają na postępowanie nauczy­ciela i uczniów, ale także pomagają ustalić, czego uczą się uczniowie.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂