STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Stosujący ją nauczyciele za­chęcają uczniów do zajęcia się sprawami z najbliższego sąsiedztwa, wymaga­jącymi, ich zdaniem, pilnego załatwienia. Pomagają określić zadanie oraz przygotować i przeprowadzić plan rozwiązania go. Strategia rozwiązywania problemów lokalnych obejmuje następujące etapy:Określenie potencjalnych problemów — nakłoń uczniów, aby określili, które ze spraw występujących w społeczności lokalnej, w sąsiedztwie, w szko­le mają wpływ na ich życie oraz życie ludzi, których znają, a jednocześnie wymagają ulepszenia. Zapisz, w czym taki wpływ się wyraża. Niech każdy uczeń przedstawi ten problem podczas dyskusji w klasie. Spisanie pomysłów rozwiązania problemu i wybór jednego spośród nich —  poproś uczniów o zrobienie listy pomysłów, w jaki sposób można by wpro­wadzić korzystne zmiany. Niech każdy uczeń przedstawi swoje pomysły podczas dyskusji w klasie.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)