ŚCIANY OSŁONOWE

Ściany osłonowe zawiesza się zarówno na żelbetowych, jak np. w budynku hotelu „Orbis w Krakowie, jak I stalowych konstrukcjach. Trudno zatem utrzymywać, że użycie stali lub żelbetu może mleć poważny wpływ na wygląd budynku.Można by przytoczyć więcej uwag krytycznych dotyczących programu artystycznego Mies van der Rohe, Jednocześnie należy stwierdzić, że krytyka, z którą spotyka się ów program, nie zawsze jest rzeczowa. Wielu teoretykow architektury wspomina o    „mechanicznym niemieckim funkcjonallzmle”, kierunku lekceważącym ludzkie potrzeby). Lewis Mumford, redaktor zbioru „Roots óf Conternporary American Architecture” stwierdza, że nie zamieszcza w nim prac autorów-reprezentantów „internacjonalnego stylu”, „mechanicznego funkcjonalizmu”.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)