PODZIAŁ NA GRUPY

Kiedy nauczyciel dzieli w celach dydaktycznych uczniów na grupy, po­winny być to grupy zróżnicowane, nie zaś jednorodne pod względem zdolno­ści. Trzeba unikać także dzielenia uczniów na ciągi według zdolności. Szkod­liwe efekty furkacji i fakt niskiego poziomu nauczania w grupach dla uczniów mniej zdolnych nie podlegają dyskusji. Nauczyciel powinien upew­nić się, że w każdej grupie znaleźli się uczniowie zdolni, przeciętnie zdolni i niezdolni, oraz starać się o zachowanie równowagi pod względem rasy i pochodzenia etnicznego uczniów.Nauczyciel może zaplanować czynności uczniów tak, by zgadzały się z ich stylem uczenia się. Bierze się wówczas pod uwagę rozmaite cechy charakteryzujące styl. Jednym ze sposobów jest odwoływanie się do wzroku, słuchu, dotyku albo czynności ruchowych ucznia.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)