ODMIENNE POTRZEBY

Zdaniem wielu nauczycieli i uczonych treść nauczana w szkole jest od­powiednia dla wszystkich uczniów i wszystkim potrzebna, a jej opanowanie jest niezbędne, jeśli uczeń ma efektywnie radzić sobie w szkole, a potem, jako dorosły, w społeczeństwie. Ponieważ dziewczęta, uczniowie pochodzący z mniejszości etnicznych i uczniowie o specjalnych potrzebach są ofiarami dyskryminacji oświatowej, należy przyjąć, że nauczyciel obowiązany jest po­móc im w opanowaniu wspólnego programu. Innymi słowy, różnice między uczniami traktuje się jako deficyty wiedzy, które należy usunąć. Z tej perspektywy nauczanie takich uczniów polega na modyfikowaniu metod, nie zaś programu.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂