ODMIENNA KULTURA

Na przykład nauczyciel może przygotować dla uczniów z trudnościami w uczeniu się teksty napisane na ich poziomie, ale obejmujące tę samą treść, którą poznają inne dzieci. Może też nagrać tekst na taśmę magnetofonową po to, żeby uczniowie ci mogli jednocześnie słu­chać i czytać. Nauczyciel może także wykorzystać skłonność ucznia do jakiegoś indywidualnego stylu uczenia się i przystosować do tego stylu nau­czanie, manipulując składnikami wizualnymi, dźwiękowymi, ruchowymi i uwzględniając zależność od pola. Ogólnie chodzi o to, żeby nauczyciel przerzucał mosty, „które pozwolą opanować wiedzę i takie umiejętności poznawcze, jakie są wymagane od «przeciętnych» Białych uczniów z klasy średniej” (Grant, Sleeter 1988, s. 51).

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂