OBJĘCIE PLANOWANIEM

Planowanie obejmuje cykle dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne. W zależności od okresu planistycznego plany różnią się w szczegółach. Na plany dzienne oddziałuje to, co zdarzyło się wcześniej. Z drugiej strony plany dzienne wpływają na plany przyszłe. Planując, nauczyciel może pomagać sobie procedurami wyprowadzania celów dydaktycznych, konspektami lekcji, taksonomiami, tablicami czyn­ność—treść i synchronistycznymi. Cele dydaktyczne mają formę wyrażeń opisujących zmiany, jakie powinny zajść w uczniach w wyniku nauczania; mogą opisywać zmiany jako operacje, które uczeń potrafi wykonać, mogą też przyjąć postać bardziej ogólną. Prawidłowo sformułowane cele operacyj­ne składają się z opisu docelowego zachowania ucznia, sytuacji, w której ma zachowanie to przejawić, i kryteriów osiągnięć.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)