NASTĘPNY PROBLEM

Następnym problemem, wobec którego stają uczniowie z klasy robot­niczej i z mniejszości, jest furkacja szkolna i dobieranie klas według zdolno­ści. Uczniowie tacy są w nieproporcjonalnie dużej liczbie umieszczani w gru­pach dzieci mało zdolnych i w klasach z najniższych ciągów. W grupach takich naucza się gorzej niż w innych. Wątpliwe są też niejednokrotnie kryteria, według których decyduje się o skierowaniu uczniów do danej grupy. Podstawą są tu najczęściej standaryzowane testy uzdolnień (do badań grupo­wych, więc uważane za mniej trafne) oraz osąd nauczycieli. Na nieszczęście na opinię nauczycieli ma wpływ pochodzenie etniczne i społeczne ucznia, ale nawet wtedy, gdy nauczyciele trafnie oceniają zdolności ucznia, to, gdzie w końcu trafi, zależy jednak od rasy i pochodzenia.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂