NAJWIĘKSZY ZYSK

Najwięcej zyskali uczniowie uczący się według programów kładących ? nacisk na strukturę uczenia się zasadniczych umiejętności, przeciętnie opusz­czali jednak więcej lekcji, a ich samoocena była niższa niż w przypadku i uczniów uczących się według innych programów. Z badań tych dowiedziano się dużo, najbardziej wyrazisty wynik: stwier­dzał, ze czas wyznaczony na uczenie się materiału (lub czas przydzielony) pozostawał w mocnym związku z osiągnięciami uczniów. Innymi słowy, bez I względu na to, którym z oferowanych programów posługiwali się nauczyciele, tam gdzie najwięcej czasu poświęcili pracy uczniów ukierunkowanej bez­pośrednio na materiał nauczania, najwyższe były osiągnięcia w obu przed­miotach. Uczniowie, którzy spędzali wiele czasu na czynnościach nie związa­nych z opanowywaniem materiału nauczania lub od których oczekiwano samodzielnej nauki, zyskiwali mniej.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂