NAGROMADZENIE IDENTYCZNYCH JEDNOSTEK

Nagromadzenie znacznej liczby identycznych jednostek przestrzennych nie daje silnego wrażenia kompleksowej, spoistej kompozycji. Wszel­kie próby bardziej zdecydowanego „zamykania” przestrzeni przez inne potraktowa­nie naroży, mocniejsze zaakcentowanie partii wieńczącej itp. byłyby jednakże niezgod­ne z przyjętym założeniem, że jednakowym jednostkom funkcjonalnym i konstrukcyj­nym powinno odpowiadać jednakowe opracowanie plastyczne. Zresztą byłby to nie­wątpliwie nawrót do historyzujących rozwiązań.  Toteż budynki wielokondygnacjowe, mieszkaniowe i biurowe, w których program narzuca znaczną liczbę Jednakowych, powtarzających się pomieszczeń, sprzyjają w pewnym stopniu monotonii — zwłaszcza wtedy, gdy opracowanie plastyczne traktowane jest tak rygorystycznie, jak w reali­zacjach Mies van der. Rohe.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)