KONTAKTY MIĘDZY LUDŹMI

Kontakty między ludźmi z różnych kultur mają pewne właściwości, któ­rych zrozumienie przyda się początkującym nauczycielom. Brislin. Cushner, Cherrie i Yong (1986) opracowali specjalny instruktaż mający pomóc radzić sobie z wszelkimi interakcjami międzykulturowymi. Utrzymują oni, że ist­nieją trzy kategorie spraw, które mogą stać się przyczyną nieporozumień, kiedy zejdą się ludzie należący do odmiennych kultur: emocje ludzi, wiedza o  różnicach kulturowych i podstawy tych różnic.Kiedykolwiek spotykają się ludzie z odmiennych kultur, doświadczają dających się przewidzieć emocji. Jeśli w Twojej klasie są uczniowie pocho­dzący z kultury, której nie znasz, możesz odczuwać niepokój oraz irytację wywołaną tym, że będą cię zaskakiwać swoim zachowaniem.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)