JAK WYDŁUŻYĆ CZAS ZAJĘTY?

Pierwszym i najważniejszym warunkiem jest postawa nauczyciela: trzeba, aby uznał, że opanowanie przez uczniów treści kształcenia jest celem naucza­nia, a obowiązkiem nauczyciela jest zagwarantować warunki sprzyjające uczeniu się. Czas nie jest czymś, co można brać sobie lekko; drogocennymi zasobami czasu gospodarować trzeba z największą korzyścią. Do przywoły­wanych już badań (Fisher i in. 1980) można sięgnąć po rady, jak dałoby się wydłużyć czas wykorzystany.Rady te są przedstawione raczej w formie rezultatów badawczych niż wskazówek sformułowanych „nauczyciel powinien…”.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂