DOŚWIADCZENI NAUCZYCIELE

Doświadczeni nauczyciele inaczej i z innymi zamiarami podchodzą do planowania niż nauczyciele początkujący. Zależy im na wcześniejszym wpro­wadzenia układów czynności, by narzucić kierunek działaniom podczas lek­cji; wcześniej też planują warianty zmian, jakie mogą okazać się niezbędne | w czasie lekcji. Ogólnie początkujący nauczyciele wymagają bardziej dokładnych planów. Planując, więcej czasu poświęcają przygotowaniu werbalnych wypowiedzi i w większym stopniu kierują się zainteresowaniami uczniów. Planowanie jest procesem wielowymiarowym, obejmującym trzy fazy nauczania: w fazie przedlekcyjnej ustala się, co i przez jaki czas będzie przedmiotem nauczania; w fazie śródlekcyjnej planuje się pytania, czas ocze­kiwania. kierowanie wydarzeniami; w fazie zamykającej określa się, jak oce­niać” postępy uczniów i jak dostarczać im informacji zwrotnych.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)