DODATKOWE PROPOZYCJE

Dodatkowo proponuje się tu cztery rozwiązania wyróżniające ten sposób edukacji wielokulturowej spośród innych.Pierwsze — praktykowanie demokracji w samej klasie. Omawiane w rozdziale 4. badania Lippitta i White’a wykazały, że demokracja wcale nie zmusza nauczyciela do zrezygnowania z kierownictwa, ale że kierowanie polega na wskazywaniu drogi, nie zaś na narzucaniu jej.Drugie — uczniowie rozpatrują warunki społeczne, analizując sytua­cję, w jakiej znajdują się sami.Trzecie — bezpośrednie nauczanie działań społecznych jest częścią programu.Czwarte nauczyciel aktywnie pomaga uczniom z grup upośledzo­nych wnosić wkład w reformowanie społeczeństwa.„Newsweek” (z 10 czerwca 1989, s. 55) zamieścił notatkę, której „cichym bohaterem była nauczycielka. Z powodzeniem zastosowała nauczanie wielo­kulturowe i rekonstrukcjonistyczne w biednej szkole, wykorzystując strategię zwaną rozwiązywaniem problemów lokalnych.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂