CZAS ZAJĘTY I WYKORZYSTANY

Czas zajęty, który uczeń rzeczywiście spędza, wykonując dane działa­nie lub zadanie. Czas zajęty mierzy się, dzieląc czynności ucznia na ukierun­kowane na zadanie i ukierunkowane na coś innego. Jeśli nauczyciel przy­dzielił czas na samodzielne rozwiązywanie przez uczniów problemu matema­tycznego i w wyniku tego jakiś uczeń pracuje nad problemem, to jego czynności są ukierunkowane na zadanie. I przeciwnie, jeśli uczeń w tym czasie myśli o niebieskich migdałach lub rozmawia z kolegą o piłce nożnej, jego czynności nie są ukierunkowane na zadanie.Czas wykorzystany, który uczeń spędza, wykonując z powodze­niem zadanie dydaktyczne. Niżej mówimy o tym, że pojęcie to jest najściślej powiązane z pojęciem uczenia się (Fisher i in., 1980).

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)