Kategoria: Uncategorized

Miasto czy wieś?

Powszechnie przyjętych definicjach dobrze położona nieruchomość to ta które znajduje się bliżej centrum miasta lub jest lepiej skomunikowana z centrum miasta. Podejście takie powoduje, że często mieszkania czy też domu znajdujące się pod miastem, ale mające lepsze połączenie z głównymi