ATRAKCYJNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ

Atrakcyjność. Chodzi tu o stopień wzajemnego szacunku i o to, jak układy przyjaźni wewnątrz klasy wpływają na klimat i na uczenie się. Auto­rzy zachęcają nauczycieli do kształtowania środowiska, w którym grupy rówieśnicze nie mają charakteru klik, a żaden uczeń nie znajduje się na uboczu klasy.Normy to tyle co oczekiwania, jakie uczniowie i nauczyciele przejawiają wobec zachowania się w klasie. Według Schmucków wartościowe są normy, które sprzyjają zaangażowaniu się uczniów w naukę, a jednocze­śnie zachęcają do utrzymywania pozytywnych związków interpersonalnych i podzielania celów.Porozumiewanie się. Większość interakcji w klasie charakteryzuje się werbalnym lub niewerbalnym komunikowaniem się. Autorzy opowiadają się za otwartym i żywym procesem komunikacji, angażującym uczestników.Spójność. Ostatni z wyliczonych procesów odnosi się do uczuć żywio­nych wobec grupy klasowej jako całości i stopnia związania z nią. Autorzy są zwolennikami spójnych grup, wskazują wszelako, że spójność grupy ma służyć nauce i dobru członków.

Cześć, mam na imię Ewelina i z zawodu zajmuję się nieruchomościami. Dlatego postanowiłam założyć ten blog, aby się z wami podzielić informacjami, które posiadam 🙂