ZGŁOSZENIE SAMOCHODU LUB MOTOCYKLA DLA KLUBÓW I OSÓB INDYWIDUALNYCH

(krok 1 z 2)

Imię i nazwisko / nazwa klubu
Telefon
E-mail
Model
Nr. Rejestracyjny
Opis
Zdjęcia
(krok 1 z 2)

Uwaga! Tylko pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora stanowi zawarcie umowy pomiędzy Zgłaszającym i Organizatorem i upoważnia do
udziału w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału uczestnikom bez podania przyczyny.